Historie ožívá na Rýmařovsku

O proběhlých akcích...

Zahájení zámecké sezóny

V podvečer 29. června, kdy začalo léto pro řadu dětí, začala také letní sezóna na zámku v Janovicích. Páteční akcí byla zahájena příležitost pro návštěvníky zavítat na tuto kulturní památku, podívat se do galerie historických fotografií zámku a výtvarných prací dětí, zúčastnit se pravidelných komentovaných prohlídek anebo si vybrat z příležitostných akcí v podobě koncertů, autorských čtení či historického festivalu.

Zámečtí hosté dorazili kolem páté hodiny, na kterou bylo naplánované slavnostní uvítání. Přivítala je a s náplní a cíli projektu Vivat historia, v rámci kterého letošní zámecká sezóna probíhá, seznámila ředitelka Městského muzea Rýmařov, kterým byl celý projekt iniciován, paní Lenka Baborovská. Následovala slova starosty města Rýmařov Ing. Petra Kloudy a poslance parlamentu pana Ladislava Velebného. Po proslovech byly potomkem původních majitelů zámku paní Marií Podstatzskou-Lichtenstein slavnostně pokřtěny historické pohlednice zámku, které při této příležitosti vyšly. Paní Podstatzská-Lichtenstein přivezla také dar v podobě reprodukce dobového obrazu zámku, který do projektu věnoval pan Johann Podstatzsky-Lichtenstein, taktéž potomek původních majitelů, který se na zámku narodil. A poté již se mohli návštěvníci zaposlouchat a zasnít při koncertu barokní hudby v podání skupiny Capella Antiqua Brunensis. V této chvíli jistě nebylo těžké si představovat, jak zámek asi dříve vypadal, obzvláště při pohledu na fotografie zámku z počátku 20. století, které jsou rozvěšeny na stěnách, a při tónech historické hudby.

Po koncertu byly otevřeny sály s vystavenými fotografiemi a pracemi dětí a vernisáží započala možnost prohlédnout si galerii. Ta bude od července do září pravidelně otevřena vždy ve středu od 10 do 11 hodin a v pátek a neděli od 14 do 15 hodin. Ve všechny uvedené dny navazuje komentovaná prohlídka zámku.

Pro pozvané byl ještě připraven raut, kterým spolu s vernisáží byla páteční akce ukončena. Celkem se zahájení zámecké sezóny zúčastnilo asi 200 lidí včetně zástupců z města Ozimku, který je polským partnerem projektu. Doufáme, že pro zúčastněné i další budou lákavé také ostatní připravené akce.

Zahájení stejně jako všechny akce v letošním roce na zámku v Janovicích probíhají v rámci projektu Vivat historia, který připravilo Městské muzeum Rýmařov a je spolufinancován Operačním programem přeshraniční spolupráce ČR – PR prostřednictvím fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd a Městem Rýmařov.

 

Autorské čtení s Petrou Braunovou a Jitkou Smutnou

V rámci projektu Vivat historia, jehož cílem je zpřístupnit v letošním roce prostory rozlehlého zámku v Janovicích, proběhlo 12. 7. 2012 první letošní autorské čtení. Spisovatelka Petra Braunová přijela i s herečkou Jitkou Smutnou, kterou řada lidí může znát např. ze seriálu Nemocnice na kraji města - nové osudy, Comeback, Vyprávěj, Cukrárna, Cesty domů nebo Život je ples. Předvedly zde literárně-hudební-dramatický pořad nazvaný společná Kalvárie, kde bylo předčítání z knihy doprovázeno hraním na kytaru a divadelními výstupy. V příjemné atmosféře dřívější knihovny zámku v Janovicích si diváci mohli při tlumeném svitu svící a lampiček vychutnat přítomnost a umění těchto dvou nadaných dam.

Chtěli bychom Vás také pozvat na příští autorské čtení, které se bude dne 2. 8. 2012 od 20:00 konat na stejném místě, tentokrát v podání jiné nadané dámy, paní Ireny Šindlářové, která se ve své tvorbě věnuje především historii a pověstem nejen Rýmařovska, ale celých zemí českých.

První autorské čtení stejně jako všechny akce v letošním roce na zámku v Janovicích probíhají v rámci projektu Vivat historia, který připravilo Městské muzeum Rýmařov a je spolufinancován Operačním programem přeshraniční spolupráce ČR – PR prostřednictvím fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd a Městem Rýmařov.

 

Autorské čtení s Irenou Šindlářovou

Se západem slunce se zámek v Janovicích zahalil do komorního kabátu, jehož atmosféra doslova vybízela k zaposlouchání se do starých příběhů a pověstí Rýmařovska. A tak návštěvníci měli možnost vyslechnout již druhé autorské čtení na zámku a tentokrát s autorkou, jejiž knihy jsou zaměřeny na tématiku pohádek, mytologie, historie a esoteriky, Irenou Šindlářovou. Na poli české literatury se paní Šindlářová pohybuje už řadu let a jelikož je rodačkou z Olmouce, zaměřila svoji tvorbu především na oblast olomouckého a moravskoslezského kraje. Mezi její díla patří například Soví král - tajemné příběhy z Olomoucka a Bruntálska, Bludný kámen - Tajemné příběhy z Krnovska a Osoblažska, Průvodce po tajemných místech Nízkého Jeseníku, Mýty a báje starých Slovanů, Průvodce po tajemstvích hradů,...

Druhého srpnového večera tak představila několik méně známých pověstí z oblasti Rýmařova, Sovince nebo Rabštejna a celý večer tak měl krásně tajemnou atmosféru, která byla umocněna světlem svíček a luceren. Na závěr večera ještě čekal na každého příjemný dárek v podobě knihy Staré pověsti Rýmařovska, kterou vydala v roce 2010 Městská knihovna Rýmařov a na které spolupracovala i Irena Šindlářová.

Autorské čtení a všechny akce v letošní sezóně na zánku v Janovicích probíhají v rámci projektu Vivat Historia, který připravilo Městské muzeum Rýmařov a je spolufinancován Operačním programem přeshraniční spolupráce ČR - PR prostřednictvím fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd a Městem Rýmařov.

 

Historický festival na zámku

O třetím zářijovém víkendu ožil po delší době janovický zámek, a to díky historickému festivalu a jeho nabitému programu. V rámci projektu přeshraniční spolupráce s Polskem v rámci euroregionu Praděd se letos jednalo o největší akci. Přes obavy pořadatelů se po krátkém ochlazení naštěstí umoudřilo i počasí a, ač obzvláště v sobotu dopoledne nebylo zrovna nejtepleji, mohli jsme se radovat z toho, že déšť si to pro tentokrát rozmyslel.

Festival začal již v pátek večer loučovým průvodem, který se v osm hodin večer vydal od muzea směrem k janovickému zámku, kde následovalo večerní vystoupení dobové hudby a fire show. Průvodu se zúčastnilo na 200 lidí a jediné co nás mrzelo, bylo to, že se s půjčovanými loučemi nedostalo na všechny zájemce. Někteří si donesli ale lampiony vlastní a osvětlený průvod se za zvuku bubnů vydal směrem k zámku. Pohled na nadšení dětí, ale i dospělých, vyrovnal a daleko předčil i některé kritické ohlasy právě průvodu se týkající.

Hlavní část festivalu proběhla v sobotu, kdy byl připraven bohatý program v podobě dobové hudby, tanců, šermířských soubojů, pohádek a pověstí. Nechyběly ani ukázky palných zbraní či rytířský turnaj. Své umění předvedli účinkující z různých koutů republiky naší, ale také hosté z Polska a celodenním programem nás zábavně provedl dobový „moderátor“, jehož řečnické umění zaujalo nejednoho člověka. Své představení měla připravené také rýmařovská Kouzelná buřinka, která se zapojila do celého projektu. Po celý den probíhal i dobový jarmark, na kterém bylo možné zakoupit řadu pěkných ručně dělaných věciček a suvenýrů a také navšívit tábor šermířů, kde probíhaly ukázky řemesel. Na spokojenosti návštěvníků (i pořadatelů) se velkou měrou podílely, jak už to tak bývá, také stánky s občerstvením a někteří si na guláš a klobásu vystáli frontu i několikrát. Celý sobotní program byl stejně jako v pátek zakončen fascinujícími ukázkami co vše se dá dělat s ohněm v podobě fire show.

V neděli byl připraven program spíše pro děti v podobě soutěží, loutkového divadla a podobně. Děti se také mohly svézt na poníkovi, o kterého byl velký zájem. Po poledni byl celý festival ukončen.

Po celou dobu festivalu byla zpřístupněna galerie s vystavenými velkoformátovými fotografiemi a pracemi dětí, kterou je možno v otevírací době navštívit až do konce září. Galerii, stejně jako sobotní část festivalu navštívila také delegace (především dětí) z partnerského města Rýmařova Ozimku, které se na celém projektu podílí.

Za přípravu celého festivalového programu musíme poděkovat Šermířskému spolku Jeseník a také samozřejmě všem účinkujícím. Děkujeme také lidem, že se přišli podívat, dali tak najevo svůj zájem o osud zámku a přesvědčili nás, že pořádání podobných akcí zdaleka není zbytečné, ba naopak je ho potřeba. Za sebe mohu říci, že při pozorování zaujetí lidí při sledování vystopení před zámkem, který se opět stal centrem dění, nezůstalo dojetím oko suché.

Historický festival stejně jako ostatní letošní akce na zámku byl naplánován v rámci projektu "VIVAT HISTORIA", který je spolufinancován z fondu mikroprojektů Euroregion Praděd, Městem Rýmařov a je iniciován a realizován Městským muzeem Rýmařov. Více informací se můžete dozvědět na webových stránkách projektu www.vivathistoria.webnode.cz nebo na Informačním centru při Městském muzeu Rýmařov. Letošní sezóna na zámku bude uzavřena koncertem, který se bude konat dne 11. 10. 2012. Tímto Vás na něj srdečně zveme.

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode